Třídní schůzky

Plán třídních schůzek na školní rok 2017 - 2018

21. 9. 2017 (16.30)

Třídní schůzka

23. 11. 2017 (16.00)

Třídní schůzka

15. 2. 2018 (16.00)

Třídní schůzka

!!! Změna z 8. 3. 2018

24. 5. 2018 (16.00)

Třídní schůzka

Výbor rodičů - schůzky na školní rok 2017 - 2018

schůzky výboru rodičů se konají ve sborovně školy

zástupce naší třídy - paní (pan)


14. 9. 2017

16. 00

18. 1. 2018

16. 00


24. 5. 2018

16. 30