Třídní schůzky

Plán třídních schůzek na školní rok 2018 - 2019


Třídní schůzka

20. 9. 2018 od 16. 00


Třídní schůzka

22. 11. 2018 od 16. 00


Třídní schůzka

14. 3. 2019 od 16. 00Třídní schůzka

30. 5. 2019 od 16. 00

Výbor rodičů - schůzky na školní rok 2018 - 2019

schůzky výboru rodičů se konají ve sborovně školy (pozvánka)

zástupce naší třídy - paní (pan)  Mgr. Cyril Soukop