Škola v přírodě

Upozornění:

Doplatek ve výši 1800,- Kč je třeba doplatit do 15. 2. 2018.

_________________________________________________________________________

Škola v přírodě se v letošním školním roce uskuteční pod názvem "ŠVP bez mobilních telefonů".

Termín: 9. 5. - 16. 5. 2018

Místo: Hrachov

Cena: 3350,-Kč + 100,-Kč na výlet a  odměny

Zatím přihlášeno: 16

Pokyny k platbě ŠVP

První splátku ve výši 1550,- kč je nutné zaplatit do 25. 10. 2017.

Platba je možná pouze na účet: 115-4513620297/0100.

Důležité:

Kvůli identifikaci platby je potřeba uvést jako variabilní symbol - rodné číslo dítěte.

Do poznámky dále uveďte příjmení dítěte a třídu, kterou navštěvuje, např Novák, 4. C

Doplatek ve výši 1800,- Kč je třeba doplatit do 15. 2. 2018.