Naše plány...

Naše plány

Září

13.9. od 11.00 proběhne nábor na společenský tanec

14. 9. od 8.00 navštívíme Den otevřených dveří v divadle a DK (20,-Kč). Sraz v 7.30 před školou.

26. 9. ( 7.50 - 13.30)

Výlet do Střelné (náhradní program)

přírodovědno-vlastivědná vycházka

sraz v 7.50 před školou, vhodné oblečení do lesa, svačinu, pití

 

Říjen

17. 10. Podzimní cvičení v přírodě (Doubravka)

30. 10. CeProt I (Listový den) - projektový den, přinést cca 20 vylisovaných listů menší velikosti, vycházka - "Podzimáček" - postavička z přírodnin, Písečný vrch

31. 10. Halloween - povídání o svátku, převlečení, plnění halloweenských úkolů - pracovní listy

Listopad

7. 11. Přednáška Městské policie (Bezpečnost, Rizikové sporty)

 1. vyuč. hodina

14. 11. Přednáška Městské policie (Šikana)

 2 vyuč. hodina 

Prosinec

1. 12.  U našich sousedů v Evropě (projektové divadelní představení), cena 45 Kč, 3. vyuč. hodina

12. 12. Badminton - Arena 68 návštěva kurtů v rámci hodin TV

18. 12. Hudební škatulky (výchovný koncert)- HIP, HOP, REGÉ, RAP

19. 12.  Kino - Premiere  Cinemas Teplice (vstup 69,-Kč)

22. 12. Vánoční třídní besídka

Leden

16. 1. Ice Aréna Olympia Teplice

bruslení (9.30 - 12. 30)

23. 1.  Vystoupení Vládi Hrona (50,-Kč z fondu třídy)

30. 1. CeProt II (Vločkový den) 

 

Únor

 15. 2. Taneční vystoupení - Krušnohorské divadlo


Březen

14. 3. Zdravá 5 (nadace Albert) MPP

15. 3. Návštěva Regionální knihovny Teplice (od 8. 30)

16. 3. Putování za zdravím (Hravě o hygieně) MPP

28. 3. Den učitelů (tradiční dílny)

Duben

 

Květen

3. 5. CeProt III (Květinový den) 

9.5.  - 16. 5. ŠvP Hrachov

Červen

1. 6. Den dětí (sportovní den)