Naše plány...

Naše plány

Září

13.9. od 11.00 proběhne nábor na společenský tanec

14. 9. od 8.00 navštívíme Den otevřených dveří v divadle a DK (20,-Kč). Sraz v 7.30 před školou.

26. 9. ( 7.50 - 13.30)

Výlet do Střelné (náhradní program)

přírodovědno-vlastivědná vycházka

sraz v 7.50 před školou, vhodné oblečení do lesa, svačinu, pití

 

Říjen

17. 10. Podzimní cvičení v přírodě (Doubravka)

30. 10. CeProt I (Listový den) - projektový den, přinést cca 20 vylisovaných listů menší velikosti, vycházka - "Podzimáček" - postavička z přírodnin, Písečný vrch

31. 10. Halloween - povídání o svátku, převlečení, plnění halloweenských úkolů - pracovní listy

Listopad

7. 11. Přednáška Městské policie (Bezpečnost, Rizikové sporty)

 1. vyuč. hodina

14. 11. Přednáška Městské policie (Šikana)

 2 vyuč. hodina 

Prosinec

1. 12.  U našich sousedů v Evropě (projektové divadelní představení), cena 45 Kč, 3. vyuč. hodina

12. 12. Badminton - Arena 68 návštěva kurtů v rámci hodin TV

18. 12. Hudební škatulky (výchovný koncert)- HIP, HOP, REGÉ, RAP

19. 12.  Kino - Premiere  Cinemas Teplice (vstup 69,-Kč)

22. 12. Vánoční třídní besídka

Leden

16. 1. Ice Aréna Olympia Teplice

bruslení (9.30 - 12. 30)

23. 1.  Vystoupení Vládi Hrona (50,-Kč z fondu třídy)

30. 1. CeProt II (Vločkový den) 

 

Únor

 15. 2. Taneční vystoupení - Krušnohorské divadlo


Březen

14. 3. Zdravá 5 (nadace Albert) MPP

15. 3. Návštěva Regionální knihovny Teplice (od 8. 30)

16. 3. Putování za zdravím (Hravě o hygieně) MPP

28. 3. Den učitelů (tradiční dílny)

Duben

27. 4. Čarodějnice - opékání -Arkadie S sebou: pití, "něco na opékání". Vhodné oblečení dle počasí a akce. Konec normálně v cca 12.30.  

Květen

2. 5. Dopraváček (dopravní hřiště) v Proseticích. Od školy v 8.00., návrat v dopoledních hodinách-dle počasí.

3. 5. CeProt III (Květinový den) 

9.5.  - 16. 5. ŠvP Hrachov

23. 5. Projektové divadelní představení - Evropa

31. 5. Enviropohádky (vybraní žáci 4. a 5. tříd) 

Červen

1. 6. Den dětí (sportovní den)

4. 6. Inner Pease Day (Den vnitřního míru) - meditační hodina

19. 6.   třídní výlet - Podkrušnohorský zoopark Chomutov

25. 6. Olympie Teplice 100 ČS nej výstava

27. 6. Akademie