Školní jídelna

Bankovní účet školní jídelny pro platbu obědů:      115-2796610267/0100

Vedoucí  školní jídelny:  Vladimíra Klementová

Telefon: 417 539 805  nebo  mobil: 721 455 952 

e-mail: jidelna@zslazne.cz


Informace z webu školy:

Od 1. 9. 2016 přechází naše jídelna z klasických papírových stravenek na systém elektronických čipů. Elektronický bezdotykový čip má podobu přívěsku na klíče. Tento čip obdrží strávník oproti záloze 30,-Kč.

Obědy si lze potom zaplatit na libovolně dlouhou dobu dopředu. Je také možné si pouze vložit peníze (kredit) a objednávky si volit na samoobslužném dotykovém terminálu v jídelně (umístěný pod schody v části, kde obědvá družina). Zde je vidět jídelníček na týden dopředu. Také je zde možno provádět odhlášky obědů a v dalším období i výběr obědů (2 různá jídla). Toto lze provádět vždy nejpozději den předem do 14:00 hodin.

V případě náhlé nepřítomnosti (onemocnění) je třeba zrušit objednávku nejpozději do 8.00 u vedoucí ŠJ. Po návratu je možné si objednat buď samoobslužně na dotykovém terminálu nebo u vedoucí ŠJ (do výše vloženého kreditu).

Na samoobslužném dotykovém terminálu se může strávník informovat o stavu svých objednávek a výši vloženého kreditu. Při výdeji stravy je třeba mít čip (klíčenku) a ten přiblížit k výdejnímu terminálu umístěnému v jídelně. Má-li strávník stravu objednanou, je mu příslušná porce vydána.

V případě ztráty čipu je třeba co nejrychleji informovat vedoucí ŠJ (telefonicky, osobně), aby došlo k zablokování čipu a tím k zamezení zneužití. Strávník si pak za další zálohu vyzvedne nový čip - objednávky obědů a vložené peníze mu zůstávají. Při ukončení docházky (odstěhování, odhlášení) a vrácení nepoškozeného čipu, je vrácena i záloha.