Učivo - týdenní plány

Stručný přehled učiva v jednotlivých týdnech, sledujte v době nemoci.


Učivo v 27. týdnu (5.3. - 9 .3.)

Český jazyk

 • skloňování podstatných jmen mužského rodu uč. str. 57 - 60 + PS 50-55 (pán, hrad, muž, stroj)

Čtení

 • Člověk a čas - str. 98 - 101

Matematika

 • procvičování učiva - písemné dělení, písemné násobení
 • násobení a dělení zpaměti
 • G - rovnostranný trojúhelník

Přírodověda

 • Ekosystém pole - opakování tématu
 • Ekosystém louka - rostliny na loukách

Vlastivěda

 • Příchod Slovanů
 • Sámův kmenový svaz

Učivo v 24. týdnu (12.2. - 16. 2.)


Český jazyk

 • skloňování podstatných jmen ženského rodu uč. str. 53 - 55 + PS
 • vzor píseń, kost
 • shrnutí skloňování

Čtení

 • Člověk a čas - str. 87 - 97
 • školní kolo v recitaci 15. 2. 

Matematika

 • sčítání a odčítání zpaměti (čísla větší než 10 000) uč. str. 63 - 64 + PS
 • procvičování učiva - písemné dělení, písemné násobení
 • G - Osa souměrnosti 

Přírodověda

 • Ekosystém pole - živočichové našich polí (tažní a stálí ptáci)
 • písemné opakování - rostliny našich polí (12.2.)

Vlastivěda

 • České země v pravěku

Učivo v 22. týdnu (29.1. - 2. 2.)

30. 1. projektový den - Vločkový den
2. 2. pololetní prázdniny

Český jazyk

 • skloňování podstatných jmen ženského rodu uč. str. 51 - 54 + PS přehled vzorů, přiřazování ke vzorům

Čtení

 • Svět her a bláznivých nápadů - str. 84 - 86
 • čtvrtek - 1. 2. třídní kolo v recitaci - výběr básní

Matematika

 • čísla větší než 10 000 (porovnávání a zaokrouhlování čísel, ...) uč. str. 58 - 61
 • procvičování učiva - písemné dělení, písemné násobení
 • G - obdélník, čtverec uč. str. 62

Přírodověda

 • Opakování tématu - vlastnosti látek (1. 2.)

 • Opakování - neživá příroda

Vlastivěda

 • Cestujeme po naší vlasti uč. str. 46 - 51

 • Závěrečné opakování učiva o ČR

Učivo v 20. týdnu (15.1. - 19. 1.)

Český jazyk

 • skloňování podstatných jmen středního rodu uč. str. 46 - 49 + PS
 • opakování po pololetní písemné práci - oprava chyb

Čtení

 • Svět her a bláznivých nápadů - str. 76 - 83
 • dozkoušení básní
 • báseň - Páni kluci str. 76

Matematika

 • opakování po pololetní písemné práci - oprava chyb
 • čísla větší než 10 000 (čtení čísel, zápis čísel, ...) uč. str. 53 - 56
 • G - Práce s kružítkem. Rýsování kružnic s daným středem (mít v pořádku kružítka) 

Přírodověda

 • Opravný test - neživá příroda - minerály (nerosty) a horniny, energetické suroviny (viz sešit)
 • Vlastnosti látek (délka, hmotnost)

Vlastivěda !!! bude ve čtvrtek a v pátek(pátek místo TV - bruslení)

 • Opakování č. 4 - Zemědělství, nerostné bohatství a průmysl ČR uč. str. 40

 • Chraňme přírodu uč. str. 44 

Učivo v 18. týdnu (3.1. - 5. 1.)

Český jazyk

 • podstatná jména - rod, číslo, pád - opakování a procvičování učiva - uč. str. 39 - 44 (výběr) + PS

Čtení

 • Leden - měsíc ledu a novoročních předsevzetí - str. 72 - 75 
 • báseň - str. 73 Měsíce, str. 74 Sněhuláci ve lhářích (výběr)

Matematika

 • písemné násobení, písemné dělení - procvičování
 • G - Pravoúhlý trojúhelník

Přírodověda

 • Neživá příroda - minerály (nerosty) a horniny, energetické suroviny

Vlastivěda

 • Půda a zemědělství v ČRUčivo v 15. týdnu (11.12. - 15. 12.)

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova po Z - dokončení + PS
 • slovní druhy - uč. str. 34 - 35

Čtení

 • Vánoce , vánoce přicházejí - str. 62 - 68

Matematika

 • písemné násobení, písemné dělení - uč. str. 48 - 49
 • násobení a dělení zpaměti - uč. str. 45 - 46
 • G - rýsování rovnoběžek a kolmic - rýsování libovolných obdélníků

Přírodověda

 • Příroda v zimě

Vlastivěda

 • Počasí. Podnebí ČR

Učivo v 13. týdnu (27.11. - 1.12.)

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova po S, V- uč. str. 30-31 + PS
 • opakování pádových otázek, určování pádů podst. jm.

Čtení

 • Mezi podzimem a zimou - str. 55 - 59

Matematika

 • písemné sčítání a odčítání uč. str. 41 - 42
 • opakování písemného dělení jednociferným dělitelem
 • G - rýsování rovnoběžek, různoběžek, kolmic

Přírodověda

 • ekosystém les - dokončení + vycházka (podle počasí)

Vlastivěda

 • Vodstvo ČR
 • Počasí. Podnebí ČR

Učivo v 11. týdnu (13.11. - 17.11.)

17.11. státní svátek

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova po M - uč. str. 26-27 + PS

Čtení

 • Král měl tři syny str. 37-39

Matematika

 • Čísla do 10 000 - zaokrouhlování čísel, vyznačování intervalů na číselné ose patřících danému číslu, uč. str. 40
 • sč. a odč. do 10 000 zpaměti procvičování
 • G - rýsování rovnoběžek, různoběžek, kolmic 

Přírodověda

 • ekosystém les - rostliny našich lesů
 • ekosystém les - živočichové našich lesů (bezobratlí)

Vlastivěda

 • Povrch ČR, typy krajiny

Učivo v 9. týdnu  (30.10. - 3.11.)

30.10. a 31.10. Projektové dny - Den listový, Halloween

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova po B - uč. str. 22 - 23 + PS

Čtení

 • O ořechovém lese str. 24 - 25
 • Jak se Huňáč a Fuňáč spletli str. 26 - 27

Matematika

 • Čísla do 10 000 (rozklad čísla v desítkové soustavě) uč. str. 30-32
 • sč. a odč. do 10 000 zpaměti uč. str. 36 - 38
 • G - rýsování rovnoběžek

Přírodověda

 • Živočichové (základní znaky živočichů, vnitřní stavba těla, hlavní znaky bezobratlých živočichů, znaky ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců)

Vlastivěda

 • písemný test - ČR - demokratický stát - uč. str. 13 - 15 (prezident, parlament, senát, zákony, volby, státní symboly, státní svátky)
 • Mapy, plány, orientace v krajině

Učivo v 7. týdnu 16.10. - 20.10.)

Český jazyk

 • uč. str. 18 - zdvojené souhlásky
 • stavba slova - opakování uč. str. 19 - 21 + PS

Čtení

 • čítanka str. 20 pohádka
 • Maxipes Fík v pohádkové zemi str. 21-23

Matematika

 • Čísla do 10 000 (rozklad čísla v desítkové soustavě) uč. str. 30-32
 • procvičování písemného dělení jednociferným dělitelem 
 • G - rýsování kolmých přímek, rýsování kolmic daným bodem

Přírodověda

 • stavba těla semenných - dělení kvetoucích rostlin podle stavby stonku - byliny, dřeviny - stromy, keře) - uč. str. 11 - 12, listy, plody

Vlastivěda

 • opakování - kraje a krajská města (test)
 • ČR - demokratický stát - uč. str. 13 - 15 (prezident, parlament, senát, zákony, volby)

Učivo v 5. týdnu (2.10. - 6.10.)

Český jazyk

 • uč. str. 13 - 15 stavba slova, předložky a předpony
 • předpony a předložky - str. 15 - 16 + PS výběr cv.

Čtení

 • Toho kluka se už nezbavíme - str. 11 - 13

Matematika

 • písemné násobení str. 18 - 20 (výběr cvičení) + písemné dělení jednociferným dělitelem str. 23 - 24
 • G - přímky kolmé

Přírodověda

 • rostliny - vlastnosti rostlin, dělení (výtrusné, semenné)
 • stavba těla semenných rostlin 

Vlastivěda

 • Kraje a krajská města (vyhledávání na mapě, stručné seznámení s kraji ČR) uč. str. 9 - 10

Učivo v 3. týdnu (18.9. - 22.9.)

Český jazyk

 • uč. str. 9 - 12 slova souznačná a slova protikladná, spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená

Čtení

 • Ambra Černá jde do čtvrté třídy str. 7 - 9

Matematika

 • opakování učiva uč. str. 10 - 16 (výběr cvičení)
 • G - vzájemná poloha přímek v rovině, rovnoběžky

Přírodověda

 • Živé organismy - houby

Vlastivěda

 • Členění území České republiky

Učivo v 1. týdnu (4.9. - 8.9.)

Český jazyk

 • uč. str. 3 - 5 Naše vlast, mateřský jazyk, prázdniny, opakování učiva 3. ročníku

Čtení

 • Konec prázdnin (báseň)
 • Čtení str. 4 - 6

Matematika

 • opakování učiva 3. ročníku  uč. str. 3 - 4 (výběr cvičení)

Přírodověda

 • seznámení s předmětem, úvod do učiva

Vlastivěda

 • seznámení s předmětem, úvod do učiva

Učivo v 28. týdnu (12.3. - 16 .3.)

Český jazyk

 • skloňování podstatných jmen mužského rodu uč. str. 60 (předseda, soudce) + PS 50 - 55
 • shrnutí skloňování podstatných jmen rodu mužského

Čtení

 • Člověk a čas - str. 102 - 107

Matematika

 • písemné násobení dvojciferným činitelem
 • G - rovnoramenný trojúhelník

Přírodověda

 • Ekosystém louka - živočichové na loukách (bezobratlí, plazi, ptáci)

Vlastivěda

 • Naše nejstarší minulost v pověstech

Učivo v 26. týdnu (26.2. - 2 .3.)

Český jazyk

 • skloňování podstatných jmen mužského rodu uč. str. 55 - 56 + PS
 • vzor pán

Čtení

 • Člověk a čas - str. 98  - 101

Matematika

 • písemné sčítání a odčítání uč. str. 65 - 66 + PS
 • procvičování učiva - písemné dělení, písemné násobení
 • G - Konstrukce libovolného obdélníku

Přírodověda

 • Ekosystém pole - živočichové našich polí (savci)
 • opakování tématu

Vlastivěda

 • Keltové na našem území
 • Příchod Slovanů

Učivo v 23. týdnu (5.2. - 9. 2.)

Český jazyk

 • skloňování podstatných jmen ženského rodu uč. str. 50 - 54 + PS
 •  vzor žena, růže

Čtení

 • Člověk a čas - str. 87 - 94
 • třídní kolo v recitaci  8. 2. a  15. 2. bude školní kolo ( 4. a 5. tř)

Matematika

 • čísla větší než 10 000 (porovnávání čísel, zaokrouhlování čísel na desetitisíce a statisíce)
 • procvičování učiva - písemné dělení, písemné násobení
 • G - Osa souměrnosti

Přírodověda

 • Ekosystém pole - rostliny našich polí (polní plodiny, plevele)


Vlastivěda

 • Časová osa. Orientace v časových údajích. Letopočty

Učivo v 21. týdnu (22.1. - 26. 1.)

Český jazyk

 • skloňování podstatných jmen ženského rodu uč. str. 50 - 51 + PS

Čtení

 • Svět her a bláznivých nápadů - str. 79 - 83 
 • báseň - Páni kluci str. 76

Matematika

 • čísla větší než 10 000 (porovnávání a zaokrouhlování čísel, ...) uč. do str. 57
 • G - Práce s kružítkem - rýsování kružnic s daným středem


Přírodověda

 • Vlastnosti látek (teplota, čas)

 • Opakování tématu - vlastnosti látek


Vlastivěda

 • Cestujeme po naší vlasti uč. str. 46 - 51Učivo v 19. týdnu (8.1. - 12. 1.)

Český jazyk

 • skloňování podstatných jmen uč. str. 45
 • skloňování podstatných jmen středního rodu uč. str. 46 (úvod)

Čtení

 • Svět her a bláznivých nápadů - str. 76 - 83

Matematika

 • písemné násobení, písemné dělení - procvičování
 • příprava na pololetní písemnou práci
 • G - Práce s kružítkem. Rýsování kružnic s daným středem

Přírodověda

 • Neživá příroda - minerály (nerosty) a horniny, energetické suroviny

Vlastivěda

 • Nerostné bohatství ČR a průmysl ČR

Učivo v 16. týdnu (18.12. - 22. 12.)

Český jazyk

 • slovní druhy - uč. str. 38 + PS

Čtení

 • Vánoce , vánoce přicházejí - str. 69 - 71
 • báseň - str. 68 - Vánoce v lese

Matematika

 • písemné násobení, písemné dělení - uč. str. 48 - 49
 • užívání závorek
 • G - rýsování rovnoběžek a kolmic - rýsování libovolných obdélníků

Přírodověda

 • Příroda v zimě 

Vlastivěda

 • Opakování č. 3 - povrch, vodstvo, počasí a podnebí - uč. str. 33

Učivo v 14. týdnu (4.12. - 8. 12.)

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova po V, Z - uč. str. 31-32 + PS
 • opakování s vodníkem č. 3

Čtení

 • Mezi podzimem a zimou - str. 55 - 59

Matematika

 • procvičování - písemné sčítání a odčítání
 • zaokrouhlování čísel do 10 000
 • G - rýsování rovnoběžek, kolmic procházejících daným bodem

Přírodověda

 • Příroda v zimě + vycházka (podle počasí)

Vlastivěda

 • Počasí. Podnebí ČR

Učivo v 12. týdnu (20.11. - 24.11.)

22.11. pedagogická rada

23.11. třídní schůzky (16.00)

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova po P, S - uč. str. 28-30 + PS

Čtení

 • O Kateřince a tlustém červeném svetru str. 31 

Matematika

 • Čísla do 10 000 zaokrouhlování čísel-procvičování
 • písemné sčítání uč. str. 41
 • G - rýsování rovnoběžek, různoběžek, kolmic

Přírodověda

 • ekosystém les - živočichové našich lesů-plazi, ptáci, savci

Vlastivěda

 • Vodstvo ČR
 • Povrch ČR - opakování

Učivo v 10. týdnu (6.11. - 10.11.)


Český jazyk

 • vyjmenovaná slova po L - uč. str. 24 + PS

Čtení

 • O bezohledném slonovi str. 28 - 30

Matematika

 • Čísla do 10 000  - porovnávání čísel - uč. str. 34, zaokrouhlování čísel str. 40
 • sč. a odč. do 10 000 zpaměti uč. str. 36 - 38
 • G - rýsování rovnoběžek

Přírodověda

 • Živočichové (základní znaky živočichů, vnitřní stavba těla, hlavní znaky bezobratlých živočichů, znaky ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců) 
 • ekosystém les -rostliny našich lesů, význam lesa

Vlastivěda

 • Mapy, plány, orientace v krajině dokončení
 • Povrch ČR, typy krajiny


Učivo v 8. týdnu (23.10. - 25.10.) 

26.10. a 27.10. Podzimní prázdniny

Český jazyk

 • stavba slova - opakování č. 2 s vodníkem (mašle) - vyhodnocení
 • vyjmenovaná slova - úvod do opakování

Čtení

 • hodina čtení neproběhne

Matematika

 • Čísla do 10 000 (rozklad čísla v desítkové soustavě) uč. str. 30-32
 • porovnávání čísel - uč. str. 33 
 • G - rýsování rovnoběžek


Přírodověda

 • Stavba těla semenných rostlin (list, květ, plod), dělení rostlin podle místa růstu a užitku

Vlastivěda

 • ČR - demokratický stát - uč. str. 13 - 15 (prezident, parlament, senát, zákony, volby, státní symboly, státní svátky) - dokončení

Učivo v 6. týdnu (9.10. - 13.10.)

Český jazyk

 • uč. str. 16 - 17 předpony a předložky 
 • uč. str. 17 - skupiny bě/bje, vě/vje, pě

Čtení

 • čítanka str. 53 - 54 ( Brno, Drak na brněnské radnici)
 • Toho kluka se už nezbavíme - str. 11 - 13 - dokončení, seriál Kamarádi - Jak to začalo)

Matematika

 • písemné dělení jednociferným dělitelem str. 25 - 27
 • G - kolmice, rýsování kolmic

Přírodověda

 • test - živá a neživá příroda, výtrusné rostliny
 • stavba těla semenných rostlin - kořen, stonek (dělení kvetoucích rostlin podle stavby stonku - byliny, dřeviny - stromy, keře) - uč. str. 11 - 12

Vlastivěda

 • Kraje a krajská města (vyhledávání na mapě, stručné seznámení s kraji ČR - Morava a Slezsko) - uč. str. 11 - 12

Učivo v 4. týdnu (25.9. - 29.9.)

Český jazyk

 • uč. str. 13   stavba slova

Čtení

 • hodina nebude

Matematika

 • písemné násobení str. 18 - 20 (výběr cvičení)

Přírodověda

 • rostliny

Vlastivěda

 • hodina nebude

Učivo v 2. týdnu (11.9. - 15.9.)

Český jazyk

 • uč. str. 6 - 8, hlásková podoba slova, slova jednoznačná a mnohoznačná, slova souznačná

Čtení

 • Čtení str. 4 - 6
 • Den otevřených dveří v divadle a DK

Matematika

 • opakování učiva 3. ročníku, str. 5 - 8 (výběr cvičení), násobení a dělení - vlastnosti

Přírodověda

 • Příroda živá a neživá, ekosystém, ekologie, vycházka  - dle počasí

Vlastivěda

 • naše vlast - Česká republika - poloha, obyvatelé České republiky