Učivo - týdenní plány

Stručný přehled učiva v jednotlivých týdnech, sledujte v době nemoci. První týdny opakujeme učivo ze 4. ročníku.


Učivo ve 3. týdnu (17.9. - 21 .9.)     

Český jazyk 

  • .

Matematika

  • .

Přírodověda

  • .

Vlastivěda

  • .